Kartofle

Ze względu na brak miejsca, kartofle w hodowli pod szkłem nie mają przyszłości i uważane tylko być mogą jako dopełnienie do hodowli warzyw. Zaznaczyć jednakże trzeba, że wobec wysokiej ceny na kartofle wczesne opłacają się one znakomicie.

W początku stycznia wybieramy kartofle odmiany „Mariolin” lub inną wczesną odmianę. Opatrzone gęsto oczkami i całe sadzimy do doniczek w ten sposób, że sypiemy na spód doniczki 1,5 centymetra ziemi, na to kładziemy kartofel przykrywając go ziemią tyle tylko, aby go widać było, po czym podlawszy zagłębiamy doniczkę do ciepłego inspektu po wręby w ziemię. Skoro tylko kiełki wyrosną do połowy doniczki zasypujemy je pozostawiając same wierzchołki nad ziemią i po podlaniu oczekujemy znowu, aż pędy kartofli wyrosną nad doniczki. Wtedy wypełniamy je do wierzchu, podlewamy i od tej chwili inspekt mocno się przewietrza dla zahamowania wzrostu łęciny.

W tym czasie szykujemy inspekt umiarkowany, po wygrzaniu którego należy na spód skrzyni nasypać lekkiej inspektowej ziemi na 8 centymetrów i ustawić na niej pod okno po 6 brył z kartoflami wyjętymi z doniczek. Następnie dosypujemy tyle ziemi do inspektu, aby bryły wraz z nacią w niej się pogrążyły z pozostawieniem czubków na wierzchu. Ziemi wilgotnej świeżo nasypanej podlewać nie trzeba, natomiast inspekt obficie przewietrzać, aby powstrzymać o ile można wybujanie naci. Gdy ziemia się osiądzie jeszcze raz dosypujemy jej pod wierzch naci i teraz dopiero należy obficie je podlać. W dni słoneczne ciepłe zdejmujemy okna na dzień, wieczorem nakładamy i okrywamy matami. Pod koniec kwietnia powinny pokazać się pierwsze młode kartofle, można więc rozpocząć podbieranie, które będziemy powtarzali co dziesięć dni. Po każdym podebraniu kartofle podlać obficie. Przy podbieraniu należy zagłębić rękę do ziemi przy samym krzaku i ostrożnie odrywać palcami młode kartofle, uważając aby przy tej operacji nie podrywać korzeni krzaka.

W połowie maja można okna usunąć zupełnie, nie przestając podbierać aż do pojawienia się młodych kartofli na gruncie. Wtedy podlejemy obficie inspekt i pozostawimy go w spokoju do jesieni. W ciągu lata można jeszcze parę razy podlać, ale przez sierpień do połowy września trzymać będziemy kartofle sucho. Pod koniec września należy wykopać wszystkie kartofle, a będzie ich jeszcze spora ilość. Po wykopaniu należy wysuszyć je dobrze, umieszczając w przewiewnym miejscu, po czym wsypać do suchej piwnicy. Takie kartofle są najlepsze do hodowli pod szkłem, bo wcześnie formują młode kartofle i obficie rodzą. W ten sposób otrzymane kartofle sprzedają się po wysokiej cenie, jako gwarantowane do wczesnej hodowli.