Tragedie kolejowe

Tragedie kolejowe zdarzają się częściej niż katastrofy lotnicze, jednakże wskutek nich cierpi mniej osób. Zdarzają się jednak ofiary śmiertelne. Podobnie jak w przypadku katastrof powietrznych brak zabezpieczenia przynosi poważne problemy. Ubezpieczenia na życie Polacy w większości posiadają w PZU, prócz tego dochodzą również zabezpieczenia na dom, lecz nie są tak modne. Osoba poszkodowana w tragedii kolejowej lub jej familia, dostaje z tytułu umowy zabezpieczenia nie uzyska odszkodowania, lecz świadczenie w postaci sumy pieniężnej lub renty. Renta jest przyznawana wtedy, gdy poszkodowana osoba nie jest w stanie podjąć się jakiejkolwiek pracy, z względu bezwzględnego uszczerbku na zdrowiu, który został uczyniony tragedią kolejową. Osoba poszkodowana może także bić się o odszkodowanie z instytucją przewozową, jeśli pozostaje ona obarczona odpowiedzialnością za katastrofę kolejową. Wówczas ma możliwe szanse na pozyskanie odszkodowania. W przypadku śmierci osoby, jej familia ma prawo do walki o odszkodowanie pośmiertne, lecz też wyłącznie wtedy, gdy odpowiedzialność za wypadek spadnie na przewoźnika.
Wykorzystane źródła: