Tragedie ekologiczne

Klęski ekologiczne niosą za sobą katastrofalne skutki nie tylko z powodu zanieczyszczenia czy zniszczenia środowiska naturalnego w określonym okręgu, jak również ze względu zniszczenia mienia i narażenia na utratę zdrowia poprzez ludzi egzystujących w rejonie dotkniętych katastrofą ekologiczną. Jeżeli ludzie ci nie posiadają ubezpieczenia, trudno będzie im wywalczyć odszkodowanie. Ci posiadający ubezpieczenia zdrowotne czy też ubezpieczenia na lokal, będą mieli większe szanse. Ostatnio mają miejsce katastrofy ekonomiczne, o których się nie mówi. Mowa tu o awariach w elektrowniach jądrowych przykładowo na terenie Niemiec. Nie prowadzą do zniszczeń na miarę kraju, czy świata, jednak powodują, że osoby pomieszkujące w regionie chorują na chorobę popromienną. względnie nie ma sensu walczyć o odszkodowanie, albowiem odpowiedzialność za awarię nie spadnie na elektrownię nuklearną. Awaria jest wypadkiem, na który człowiek nie ma wpływu. To jedna z wad elektrowni jądrowych. Wiek XXI to wiek walki o wodę. Na razie w wielu częściach globu jest ona truta przez ścieki z fabryk. W tym przypadku osoby poszkodowane mogą rościć sobie prawo do zadośćuczynień, bowiem bezsprzecznie odpowiedzialność za taką sytuację ponosi fabryka.
Korzystałem z: