Test kompetencji

Na koniec nauki w gimnazjum uczniów czeka test kompetencji. Od niedawna prócz egzaminu humanistycznego i matematyczno – przyrodniczego muszą pisać także egzamin z języka angielskiego. Nauka angielskiego w gimnazjum bazuje nieomal na szlifowaniu biegłości jak choćby słuchanie, czytanie i w niewielkim stopniu pisanie. Nauka angielskiego nie obejmuje z kolei mówienia, w tak znacznym stopniu jak ma to miejsce w liceum, kiedy maturzysta musi zdać test ustny. Nauka angielskiego w gimnazjum jest co za tym idzie czysto akademicka, totalnie zbędna za granicą, jednakże stanowi istotę do nauki języka w liceum. Test kompetencji z języka angielskiego składa się z kilkunastu zagadnień. Część z nich polega na odpowiedzi do tekstu. Pytania są w formie testowej. Znanym zadaniem jest też przyporządkowanie tytułów do indywidualnych paragrafów. Zadanie to ma sprawdzić biegłość czytania ze zrozumieniem. Z początku odbywa się część słuchowa, a więc odsłuchanie nagrania, a w następnej kolejności zaznaczenie odpowiedzi. Jeśli rozchodzi się o zdolność pisania to może się przydarzyć opis obrazka. Uczeń ma wówczas za zadanie napisać co zauważa na zdjęciu, okoliczności i odpowiedzieć na zapytywanie uzupełniające umieszczone w poleceniu do zadania.