Podstawowe zdolności językowe

Do podstawowych zdolności językowych, które są powtarzane na każdej lekcji języka angielskiego, monitorowane na pracach klasowych, należą pisanie, czytanie, słuchanie i mówienie. Nauka angielskiego bazuje oczywiście na tych umiejętnościach. Nie wyobrażam sobie, żeby nauka angielskiego nie obejmowała odsłuchiwania, czy też pisania, o mówieniu i odczytywaniu nie wzmiankując. Ich opanowanie umożliwi uczniowi nie tylko promocję do następnej klasy ze stopniem co najmniej dostatecznym, no i też dopuści na zdanie matury. Należy jednak mieć na uwadze, iż nauka angielskiego to także znajomość słownictwa i znanych frazesów. Bez opanowania ważnych zręczności językowych nauka angielskiego jest niemożliwa. Jest to element potwierdzony wieloma uczniami, którzy nie zdobyli promocji do następnej klasy. Ucząc się gramatyki i słówek, nie będziemy potrafili wykorzystać języka angielskiego rzeczywiście, z tej przyczyny będzie on właściwie niepotrzebny. Zasadnicze jest, żeby nauczyciel kładł ogromny nacisk na kształtowanie wzmiankowanych zręczności.

Źródła:
http://www.polcyn.euhttp://www.mieszczak.euhttp://www.krasicki.euhttp://www.lysak.euhttp://www.szozda.eu