Odszkodowania

Każdy poszkodowany ma prawo do walki o odszkodowanie. W przypadku braku zabezpieczenia zdrowotnego, czy też zabezpieczenia innego typu, są mniejsze możności na osiągnięcie odszkodowania. Sytuację może uchronić wyłącznie wyśmienity jurysta. Zabezpieczenia są ważne i chociaż zwykle kosztowne, nie powinno się z nich rezygnować. Istnieją różne gatunki odszkodowań, a ich klasyfikacje dokonuje się zważywszy na odmiany zadośćuczynienia. Każdy poszkodowany ma prawo do wyboru formy. Poszkodowany może dla przykładu zażądać przywrócenia stanu, który istniał zanim doszło do wypadku, gdy to w ogóle osiągalne. Taka forma odszkodowania odnosi się przede wszystkim małych strat i jest na ogół wybierana w przypadku zniszczenia mienia. Poza tym osoba poszkodowana ma zarówno prawo do rekompensaty finansowej. Z zasady pokrywają straty doznane poprzez poszkodowanego, ale także korzyści, utracone w wyniku szkody. W dziedzinie prawa istnieje też odszkodowanie umowne, które zostaje zastrzeżone w umowie. Ono jednak dotyczy raczej stosunków pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą.
Wzorowane na: