Gramatyka

Zasadniczym komponentem, na którym bazuje nauka angielskiego jest gramatyka. Gramatyka nie jest czymś, czego można nauczyć się w jeden dzień. Wymaga od studiującego opanowania hipotez i wykonywania sposobnych zagadnień, dzięki którym będzie mógł sprawdzić na jakim pułapie jest jego znajomość danego zagadnienia. Nauka angielskiego winna opierać się więc na wykonywaniu ćwiczeń, na ćwiczeniu własnych umiejętności i bezwzględnym analizowaniu ich. Nauka angielskiego wymusza od ucznia metodycznego powtarzania opanowanego materiału z segmentu gramatyki i użytkowaniu posiadanej wiedzy w konstrukcjach zdania, w toku wypowiedzi ustnej lub pisemnej. Gramatyka to dział dość obszerny, w który wliczają się w zasadzie konstrukcje zdania, czasy gramatyczne, części mowy i ich składanie, czy też sprawiające trudności frazesy, a więc wyrażenia złożone z czasownika i przyimka. Mają one dużo znaczeń, w zależności od kontekstu i są trudne do zapamiętania. Są też wyrażenia o bardzo siostrzanym znaczeniu do frazeologizmów polskich, mianowicie „bułka z masłem”, to „piece of cake”. Frazeologizmy te można zakodować bez większych kłopotów. Czasy gramatyczne, których w języku angielskim jest dwanaście, to trudne zagadnienia.